onsdag, januar 18, 2012

Fluktfotografering av fugl i mørketida.

På Bjørnøya finn ein eit av Nord Europas største fuglefjell med mange ulike artar. Nokre fuglar held til her også vinterstid. Den mest talrike av desse er havhesten. No er dagane blitt litt lysare, og eg tok med meg 300mm og blits for å ta fluktbilete av havhest ved Kapp Olsen. Her ligg det ein holme som heiter Havhestholmen, og berre det er jo lovande.


Trass god lysstyrke var det ikkje mogleg å bruke autofokus, og eg måtte innsjå at å fange desse i dårleg lys med manuell fokus og blits krevar langt meir trening..... Dei få eg klarte å få med i søkaren i det heile, var langt frå skarpe. Eg skjøna og at 70-200mm ville vore eit betre alternativ. Fuglane var tett på, og i det dårlege lyset var det ikkje lett å følgje dei med kraftig tele. Eg ser fram til vårdagane, med både godt lys og mange fuglar :)

Ingen kommentarer: