mandag, april 04, 2011

Flatanger

Etter fire dagar med fotografering hos Ole Martin Dahle i Flatanger har det blitt ein del ørnebilete. Utruleg kjekt, og dette må gjentakast ved eit seinare høve!
Måken er eit fint fotomotiv og ein vert ofte overaska ved gjennomgang av bileta. Dette gjeld både når ein nyttar lange lukkar tider og ikkje minst ved korte lukkartider der ein får fryst bevegelsane.