mandag, juli 16, 2012

Ung havørn

Havørna er den største rovfuglen vi har i Noreg. På 50-talet var ørna utrydda sør for Sognefjorden, og fåtallig ellers. I 1968 vart den freda her i landet, den var då allereie freda i resten av vesteuropa. I dag er ørna eit vanleg syn langs kysten vår, og Noreg har dei viktigaste hekkeområda for arten. Denne unge havørna har forlatt reiret.