onsdag, juli 28, 2010

Historisk "vandring" på Frøysjøen


Omvendeskaret, Hennøya og Fura ligg langs sørsida av Frøysjøen. Bilete er teke frå Fura, mot Vingen. På Fura finn ein mykje restar etter busetnad.

I Vingen er det til no avdekka 2000 helleristningar. Helleristningane vart gjort kjend av begensadvokaten Kristian Bing i 1912, etter at han fekk kunnskap om desse via lokalbefolkningen. Dei eldste helleristningane er frå ca 3-4000 f.kr. På Fura og vidare mot Hennøya finn ein og helleristningar, og i nærleiken av omvendeskaret ligg det 4 gravrøyser.

På heimvegen gjekk turen rett under Hornelen. Bing, som den fjellpioneren han var, klatra opp dette fjellet i 1897 frå sjøsida i aust. Men han var ikkje den fyrste! Allerede 900 år før Bing, var turen klatra av kong Olav Tryggvason.

Det oppstod opptil fleire tekniske problem under dagens historiske "vandring". Min tripod er blitt redusurert til ein to og ein halv pod, og den allereie kranglete snorutløysaren fekk eit lite bad i salt vatn (fungerer no betre enn på lenge etter visse grep). Den største lærdomen var nok at 11 liter bensin er ikkje nødvendigvis nok.

Ingen kommentarer: